Usuly maslahatlar

Pagtaçylykda mineral dökünlerden netijeli peýdalanmak boýunça gollanma

Şorlaşan topraklarda gowaçanyň ösüşiniň fiziologik we biohimiki görkezijilerine dökünleriň täsiri

Gowaçanyň we güýzlük bugdaýyň ýapragyndan iýmitlendirilişi

Bakja ekinleriniň keselleri we olara garşy göreş çäreleri

Bugdaýyň poslama keselleri we olara garşy göreş çäreleri

Şorlaşan ýerlerde jöweniň we sudan otunyň ösdürilip ýetişdirilişi

Daşoguz welaýatynyň şertlerinde bezeg baglarynyň we gülleriň ösdürilip ýetişdirilişi

Çekirtgelere garşy göreş çäreleriniň geçirilişi

Ýaş göleleri saklamagyň we iýmitlendirmegiň netijeli usullary

  • 1
  • 2