Usuly maslahatlar

Oba hojalyk ekinlerini zeýkeş suwlary bilen suwarmak boýunça gollanma

A.Ýollybaýew, Ö.Jumadurdyýew, B.Kurbanow, S.Baltaýewa

Hindi towuklaryny ösdürip ýetişdirmegiň tehnologiýasy

B.Sopyýew, B.Mämedow, S.Soltanowa

Biogumusyň öndürilişi we ulanylyşy

Ý.Seýitgulyýew, A.Ýollybaýew, G.Atamyradowa

Suwdan peýdalanmagyň içerki hojalyk meýilnamasynyň düzülişi

Ö.Nazarmämmedow, Ö.Jumadurdyýýew, A.Ýollybaýew, B.Kurbanow, S.Baltaýewa

Suwarymly ýerleriň melioratiw ýagdaýyna baha berilişi

A.Ýollybaýew, Ý.Seýitgulyýew, Ö.Jumadurdyýew

Pagtaçylykda mineral dökünlerden netijeli peýdalanmak boýunça gollanma

Ý.Seýitgulyýew, A.Ýollybaýew, Ý.Ataýew, G.Gürjiýew, H.Orazbaýew, G.Atamyradowa

Ýaş göleleri saklamagyň we iýmitlendirmegiň netijeli usullary

A.Çerkezow, M.Meretmädow, N.Kakabaýewa

Şorlaşan ýerlerde jöweniň we sudan otunyň ösdürilip ýetişdirilişi

A.Ýollybaýew, A.Gurbanow

Şorlaşan topraklarda gowaçanyň ösüşiniň fiziologik we biohimiki görkezijilerine dökünleriň täsiri

D.Babaýew, N.Rahimowa, O.Arzýamowa, A.Ýollybaýew

Gowaçanyň we güýzlük bugdaýyň ýapragyndan iýmitlendirilişi

K.Rozmetow, A.Ýollybaýew, W.Halymow, M.Kaipowa

Çekirtgelere garşy göreş çäreleriniň geçirilişi

K.Mämmetgulow, B.Ýusubowa

Bugdaýyň poslama keselleri we olara garşy göreş çäreleri

K.Mämmetgulow, B.Ýusubowa

Daşoguz welaýatynyň şertlerinde bezeg baglarynyň we gülleriň ösdürilip ýetişdirilişi

A.Ýollybaýew, M.Allamyradowa, A.Kerimowa

Bakja ekinleriniň keselleri we olara garşy göreş çäreleri

K. Mämmetgulow, B. Ýusubowa

Daşoguz welaýatynda güýzlük bugdaýyň ösdürilip ýetişdirilişi

A.Ýollybaýew, A.Annaýew, H.Ýusupow, K.Rozmetow, H.Hajyýew, A.Gurbanow, A.Piriýew
  • 1